PODELI

Zahvaljujući našim prijateljima iz Zagreba, došli smo do neverovatnog dokumenta, beležnice Bogoljuba Jevtića koji je čuo poslednje reči umirućeg kralja Aleksandra.

Beležnica Bogoljuba Jevtića čuvana je tajno u arhivama katoličke crkve u Zagrebu sve do današnjeg dana.

No da ne dužimo, ovo su poslednje reči kralja Aleksandra:

„Dragi moji Jugosloveni,

Evo u poslednjem času mog mučnog života koji se upravo završava, moram vam preneti poruku mira, bratstva i jedinstva svih naših naroda i narodnosti. Jugoslavija je stečena krvlju naših naroda i u ovom ključnom momentu kada Jugoslavija ostaje bez svog kralja poručio bih svim Jugoslovenima da se ne mrze među sobom. Na žalost nisam dočekao da svi Jugosloveni tako zdušno kao Srbi prihvate ideju jugoslovenstva, ali makar i po cenu da samo Srbi ostanu Jugosloveni, i po cenu da se Jugoslavija raspadne, vredelo je boriti se za tako plemenitu ideju.

Ja znam, da kad mene više ne bude, da će svi ostali južni Sloveni, sem Srba, poći ponovo u dobrovoljno ropstvo svojim dojučerašnjim gospodarima. Slovenci i Hrvati Nemcima i Talijanima, Bošnjaci i Arbanasi Turcima, Makedonci Grcima i Bugarima.

Ostaće samo budale Srbi da brane jugoslovenstvo…jugoslovenstvo koje Hrvati nikad nisu hteli…koje Slovenci preziru jer su u duši Nemci, Bosancima je dobro dok ih ne nagovore drugačije, a oni dole iz Stare Južne Srbije, hoće da budu Bugari…ubi me ustaša majku mu jebem!“