PODELI

Još jedna opasnost po našu zemlju je osujećena. Ovaj put, najveća svetska organizacija je pobeđena ne radom naših obaveštajnih službi, već srpskom tradicijom – korupcijom.

Naime, preko jedne od organizacija nam je ponuđen ogroman novac za kupovinu opreme najnovije generacije za E upravu. Ono što se tek kasnije saznalo jeste da je u svaki od tih komada opreme trebalo da bude ugrađen program koji svaki podatak šalje u Lengli.

Međutim, na tenderu za izvođenje radova je izabrana kompanija koja je osnovana tri meseca pre raspisivanja tendera, i koja je dala najvišu ponudu. Izabrana je jer su druga dva učesnika na tenderu odustala od svojih ponuda.

Nakon dobijenog tendera, firma je uposlila tri savetnika i kupila opremu za ugradnju kompjutera pod sumnjivim uslovima i po naduvanim cenama. Došlo je do zastoja u celom poslu jer je sav novac potrošen, a posao još nije ni započet, pa je firma tražila dodatni novac. Tada se u celu priču umešala i policija, kada su, radi prikupljanja dokaza izvršili uvid u kompjuterski program i otkrili ubačeni deo koda, nakon čega je ceo posao zaustavljen.

Nezvanično, govori se o mogućnosti dodeljivanja odlikovanja direktoru firme koja je trebalo da sprovede tender, zbog njegovog učešća u otkrivanju ove opasne zavere.