PODELI

Bosna i Hercegovina donirala je Nemačkoj opremu u vrednosti od oko 850.000 evra. Reč je o donaciji 10 kvadova, 4 Golfa dvojke dizel, jednog transportnog oklopnog vozila marke FAP, uređaj za proveru dokumenata, baterijske lampe, jedan endoskop, boksere za ruke, tri cuka rase Šarplaninac i jednu zolju.

–Ova oprema će se koristiti za nadzor granice, što će svakako doprineti u borbi sa nezakonitim migracijama– napomenuto je nakon upriličenog svečanog uručenja.

–Od 2000. godine Bosna i Hercegovina Njemačkoj pruža pomoć u vidu usavršavanja i opreme: samo u protekle tri godine stavljeno je oko 3.7 miliona eura na raspolaganje– saopšteno je iz ambasade BiH u Nemačkoj.

BiH se istovremeno nada da će se politički akteri u Nemačkoj i dalje zalagati za nesmetan prolaz migranata preko teritorije BiH ka Nemačkoj bez preteranog zadržavanja na teritoriji Bosne i Hercegovine. Takođe je istaknuto je kako BiH u Nemačkoj vidi važnog partnera za nesmetan prolaz i osiguravanje granica Evropske unije.

Donacija je realizovana u sklopu bilateralne saradnje.