PODELI

Sve je izvesnije da dosadašnja istorijska bečko-berlinska škola sa svojim progermanskim narativom nema više uporišta ni u arheologiji ni u genetici ni u drugim naučnim oblastima koje su tesno skopčane sa istorijskim naukama, jer najnoviji dokazi sve više ruše istorijske mitove o nekakvoj Velikoj seobi naroda i pre svega doseljavanju Slovena na Balkan.

Čuveni egipatski istoričar Muhamed Fati Osman dokazao je da je upravo Islam potekao iz Bosne i to ni manje ni više nego iz Sarajeva.

Fati Osman je pronašao drevne spise na papirusu koji govore o trgovcu iz Ilirika, iz mesta Sumporne vode, što je nekada bio naziva za Ilidžu.

Trgovac medom i sumporom kao lekovitim sredstvima kod otklanjanja tegoba raznih oboljenja, što i današnja nauka potvrđuje, u drevnom spisu se naziva Muha ili Muhiqi.

Muha sa Ilidže je prodavao med i sumpor širom Vizantije, od Bosne do Saudijske Arabije.

Istoričar Fati Osman tvrdi da je arapsko ime Muhamed skorijeg datuma, i da je upravo prvi Muhamed bio Muha sa Ilidže. Muha sa Ilidže je kao vešt trgovac na svim tržnicama širom Vizantije glasno, kako to samo Bosanac ume, vikao: „Ajmo narode evo Muhe evo meda“,  „Uzmite Muhinog meda“, „Samo kod Muhe meda“ i tako se uobičajilo na poznatim tržnicama Vizantije reč „MuhaMeda“ ili Muhin med čiji je med bio izuzetno cenjen zbog svojih lekovitih svojstava načinjen od polena cveća koje raste na velikim nadmorskim visinama.

– Muha je bio mudar čovek, sa velikim životnim iskustvom i drevnom bosanskom narodnom pameću i upoznao je lično proroka Abu al-Qasima na koga je uticao svojim mudrim životnim izrekama i pričama. Iz zahvalnosti, po Muhinoj smrti, Abu al-Qasim je uzeo još jedno ime – MUHAMED, po svom učitelju životne mudrosti. – Tvrdi poznati egipatski istoričar Muhamed Fati Osman.

– Kada govorimo o Islamu mi obično navodimo da je izvorište naše vere u Arabiji, ali zapravo Islam je inspirisan mudrošću drevne Bosne. – zaključuje poznati istoričar.