PODELI

Poznati američki naučni časopis „Space“ otkriva neverovatno-Balkan je isto što i Bermudski trougao!

Naučnici koji se već dugi niz decenija bave pojavom singulariteta u Crnim rupama su preneli svoja praktična znanja na neistražene oblasti naše planete. Fenomen kao što je Bermudski trougao više nije nepoznanica. Po tvrdnji ovog uglednog časopisa, periodično se u oblasti Bermudskog trougla dešava singularitet. Ova pojava koja je i samim naučnicima teško objašnjiva, odgoneta čitav niz fenomena koji su zabaleženi u Bermudskom trouglu. Neki od tih fenomena su nestajanje pojedinih članova posade kao i kompletnih aviona i brodova, zatim variranje kompasa, iznenadne promene vremena, itd.

bermudski trougao

Pažljivim merenjem po celoj planeti naučnici su otkrili da na našoj planeti postoje samo dva mesta gde se povremeno javlja singularitet a to su Barmudski trougao i Balkanski trougao.

Singularitet je teško objasniti. Ono što se pouzdano zna kod ovog fenomena jeste da u singlarnosti ne postoji nijedna dimenzija: niti visina, niti širina, ni dužina, niti vreme. Da li se stiče neka nova, takođe se ne zna. Singularitet je pojava koja se odvija u središtu Crnih rupa.

Ovo naučno saznanje bi moglo da objasni mnogo toga što se dešava na prostoru Balkana a čemu smo i sami svedoci. Pre svega fenomeni kao što su variranje kompasa na planinama poput Rtnja, posle ovih najnovijih naučnih saznanja postaju objašnjivi. Zatim tu je nestajanje ljudi sa ovih prostora. Iako smo mi do sada smatrali da su presudnu ulogu u nestajanju ljudi odigrali ratovi i migracije, izgleda da je nestajanje ljudi dodatno izazvano i singularitetom. Takođe nestajanje pokretnih i nepokretnih vrednosti, koje smo mi do sada objašnjavali balkanskim mentalitetom sklonom krađi, sada dobija jednu novu dimenziju i jasno je da mi nismo ništa veći lopovi od recimo Italijana. Prosto, stvari nestaju češće, jer se na prostoru Balkana povremeno pojavljuje singularitet. I na kraju ono što smo svi mislili da je subjektivni osećaj, zapravo je posledica singulariteta. Pogađate, svi mislimo da na Balkanu vreme stoji i ono zaista stoji!

balkanski trougao