PODELI

Prema najnovijim istraživanjima Hipnos stratedžik marketinga oko 5% glasača će podržati bojkot izbora.

Prema ovim istraživanjima na odluku da ne izađu na izbore presudnu ulogu su odneli vanzemaljci sa oko 80% zatim strah od promaje od 15% i na kraju strah od pčela ubica sa 5%.

Anketirani bojkotaši su najviše uplašeni da će ih vanzemaljci kidnapovati na putu od kuće do izbornog mesta. Deo njih se boji promaje na izbornom mestu, jer je po pravilu to neka sala sa otvorenim prozorima i vratima i na kraju nije zanemarjiv ni procenat onih koji se boje pčela ubica.