PODELI

Predsednički kandidat Vojislav dr Šešelj, angažovao je Rome koji skupljaju staro gvožđe da ga preko megafona promovišu.

Tako je Šešelj na lukav način izvrdao izbornu tišinu, i najjeftinije platio izbornu kampanju.

0

Romi kažu da su dobili unapred po „jednu crvenu“ da ceo dan na megafon viču: „Šešelja za predsednika“ dok skupljaju staro gvožđe.

Pojedini Romi skupljači sekundarnih sirovina su se pohvalili da im je Šešelj obećao ako pobedi i postane predsednik, da će im dati funkcije po opštinama, ali moraju prvo da budu primljeni u  četničke vojvode.