PODELI

Evropska Unija 2022. godine stavlja korisnike duvana na listu zavisnika i registruje pušenje kao bolest. Kao terapija, svi će registrovani pušači dobijati od izabranog lekara, pet cigareta dnevno, do potpunog odvikavanja. Drugačije, cigarete neće moći da se nabave, nego preko recepta.

Veliki proizvođači, poput Pall Malla, već su veliki deo svojih kapaciteta preorijentisali na farmaceutsku industriju, u kojoj se duvan takođe koristi. Povećanje proizvodnje cigareta je zabeleženo jedino u Srbiji i Kini, gde ovo preduzeće ima svoje ispostave.

Kako se sasvim sigurno računa da će Srbija postati deo Evropske porodice, ovaj zakon će se primeniti i kod nas, po prijemu u EU. Evropa ili pušenje?