PODELI

Jesu li Majkl Bejdžent, Ričard Li, i Henri Linkoln u svom dugogodišnjem istraživanju o Isusu Hristu(Rista Sarabejc) i plemenu Venijamita pretočeno u knjigu „Sveta Krv Sveti Gral“ prevideli činjenicu da je pleme Venijamit Srbsko pleme. Medju rodoslovima u Tajnim dosijeima u mnogima od njih se pominje jedno od dvanaest plemena drevnog Izraela, pleme Venijaminovo. U glavi 33 pete knjige Mojsijeve, o Venijaminu Mojsije kaže:“mili Gospodu nastaviće bez straha s njim; zaklanjaće ga svaki dan, i medju plećima njegovim nastaviće“.

Drugim rečima Venijamin i njegovi potomci su bili izdvojeni sasvim naročitim uzvišenim blagoslovom, to jest da će Gospod boraviti „medju Venijaminovim plećima“. Ovo samo za one neznalice koje se podsmevaju na pomen Nebeskog Naroda. Posle krvavog rata izmedju plemena Venijamita i ostalih jedanaest plemena, sinovi Izrailjevi se zakleše da ni jedan od njih neda kćeri svoje za ženu sinu Venijaminovu.Ali nigde ne postoji podatak da je bilo zabranjeno da se njihovi sinovi žene plemenitim Srbkinjama iz plemena Venijamita.


Isusova majka Marija je iz plemena Venijamita pa je po ženskoj liniji Isus Srbin a po muškoj direktan potomak kralja Davida iz plemena davidijanaca. Dolazak Jelene Anžujske u Srbiju i njen brak sa jednim Nemanjićem nije bio slučajan Srbi su Venijamiti što nije sporno ni za jedan arhiv Templara niti za jedan podatak koji su Templari pronašli tokom svog boravka u svetoj zemlji. Srbi su to mitsko pleme Venijamita i dolazak Jelene Anžujske je nameran da se ponovo objedine i ujedine loze Isusovih potomaka. Njena deca Dragutin i Milutin su takodje mitski kraljevi Venijamitske loze. Srbski kraljevi Nemanjići su nastavljači Davidove loze svete loze Venijamita i Davidijanaca.

Sada bi trebalo da vam bude jasno zašto se danas napada Srbski narod i zašto se napada hrišćanstvo.Uništenje Venijamita tj. Srba u proteklih sto godina kroz dva svetska rata i jednog trećeg balkanskog ima za cilj poništenje božanske loze. Kroz istoriju Srba ima uvek onoliko koliko treba da ih bude. Iskru božanskog čuva bog a ne ljudi niti ljudi to mogu da poruše.