PODELI

Predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, boravila je u Turskoj, gde se srela sa Bali Begom s kojim je razmenila iskustva o turskom pravosuđu u srednjem veku.

Vesna Medenica je tom prilikom izrazila nadu da će crnogorsko pravosuđe uskoro dostići nivu turskog srednjovekovnog pravosudnog sistema, i ujedno ponudila Bali Begu crnogorsko državljanstvo.