PODELI

Nova američka politika za zapadni Balkan, sem pomirenja sa Srbijom, uključuje i jače integrisanje EX YU republika i pokrajina u vojno-političko-ekonomski savez koji će se prosto zvati REGION.

Amerikanci ne žele da prepuste Srbiju ruskom uticaju a istovremeno ne žele ni da je uključe u NATO. Stoga poput nekadašnjih odnosa između republika u SFR Jugoslaviji, uključiće Srbiju u novu državnu celinu u kojoj će ona iako neće biti u NATO biti pod kontrolom i prevagom ostalih članica odnosno republika koje su već u NATO ili imaju plan da uđu u tu vojnu alijansu.

Ako je u staroj Jugoslaviji bila parola „Slaba Srbija, jaka Jugoslavija“ u najnovijoj zvanoj REGION će da glasi „Jaka Rusija, još jači REGION“.

U tu novu tvorevinu Amerikanci planiraju da uključe i Albaniju. Čime bi rešili sve etničke konflikte na prostou REGIONA, tj. zamrzli ih, dok bi pripadnici svih nacija uživali podjednaka prava. Ostaje još samo da se vidi da li će takav REGION biti ceo integrisan u EU ili će se nastaviti sa postepenim uključivanjem pojedinih njegovih delova.